Vejledning til tilmelding

Tilmelding til Fenrisløbet foregår online på vores tilmeldingssite.

For at gøre det nemt at tilmelde sig, behøver man ikke samle penge og tilmeldinger sammen for hele patruljen. Vi har lavet tilmeldingen således, at hvert patruljemedlem kan tilmelde sig hjemmefra. Det er nemmest for spejderne, lederne og os.

I september kan du på fenrisløbet.dk se de registrerede patruljer og hvilke patruljer der er godkendt. Listen bliver opdateret løbende i perioden hvor tilmelding er åben. At være registreret som patrulje betyder, at patruljen endnu ikke overholder kravene til at kunne deltage!

For at være en godkendt patrulje, skal man overholde deltagerkravene i løbsreglerne § 1, 2 og 3. Først når deltagerkravene er opfyldt, bliver patruljens deltagelse godkendt!

 
Tilmelding, pris og afbud

Patruljerne tilmelder og betaler for deltagelse i løbet online i vores webshop. Det koster 250 kr. pr. person at deltage. Når deltagerbetalingen er betalt, bliver den ikke refunderet ved afbud uanset grund - vi kan jo have brugt pengene, ud fra en forventning om at du kommer. Dog bliver betalingen refunderet, hvis patruljen ikke deltager fordi vi har besluttet det, f.eks. på grund af  overbooking.

Ender patruljen med ikke at deltage, fordi patruljen ikke overholder kravene, bliver betaling heller ikke returneret.

 Link spejdertilmelding