Krav

Hvem kan deltage?
Alle spejdere på cirka 12-16 år fra grupper i Det Danske Spejderkorps, elever fra spejderefterskolerne der er tilknyttet DDS og spejdere fra andre spejderkorps kan deltage. Dog skal patruljen opfylde alderskravene, se løbsreglernes § 1 og § 2 her.

Patruljer på 3 spejdere er velkomne til at deltage udenfor konkurrencen, hvis der er plads, se løbsreglernes § 2 her. Vi prioriterer dog, at fylde løbet op med patruljer der overholder løbsreglerne
Vi dispenserer ikke fra den øverste aldersgrænse, så spejdere der fylder eller er fyldt 17 år kan ikke deltage - i stedet kan de være postmandskab.
 
 
Fysiske krav
Løbet stiller krav til din fysik. Du skal kunne gå 15 km., heraf 2-3 km. med din rygsæk, uanset om det er i en regnfuld oktobernat eller varm aften (findes sådan nogle i oktober?). 
 
 
Personligt udstyr
Det forventes at du medbringer personligt udstyr der er fornuftig for årstiden og tidspunktet af døgnet!
Du kan aflevere sovepose, liggeunderlag og tandbørste når du tjekker ind. Resten skal du have med ud på løbet, så du er beredt!
Se i løbsreglerne § 4 og § 5 hvad du skal medbringe! Undlader du at medbringe det, kan du riskere at du ikke får lov til at starte, bliver taget ud af løbet undervejs eller at patruljen får minuspoint.
 
 
Patruljeudstyr
I pakkelisten kan du se det udstyr patruljen skal medbringe.
 
 
Løbsreglerne
Sørg for at have læst løbsreglerne grundigt igennem. De er lavet for at sikre at vi får så godt et løb som muligt. Det er ikke nok at PL har læst reglerne, da hele patruljen skal kende dem.